8η Αγωνιστική
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
59:54
Σ.Α. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
Δ.Α.Κ. Σερρών

15 °C