• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

  • ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  • ΤΑΜΙΑΣ :   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

  • ΜΕΛΟΣ:   ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

  • ΜΕΛΟΣ:   ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

  • ΜΕΛΟΣ:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ